การประชุมวิชาการ

” การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ” ครั้งที่ 4
” Science and Emerging Technology for Biodiversity Management ”

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ”

เป็นภารกิจหนึ่งของคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเจ้าภาพหลักคือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพงานประชุม

บทคัดย่อ

Presentation (Slide)

กำหนดการสำคัญ

กำหนดการ ระยะเวลา
ส่งผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
ปิดรับบทคัดย่อ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ส่งผลงานฉบับเต็ม (เฉพาะผู้สนใจ) วันที่ 31 มีนาคม 2560
ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 30 เมษายน 2560
ลงทะเบียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –  10 มิถุนายน 2560
วันที่จัดงานประชุม วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560

Proceedings

Proceedings of The 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3
“Biological and Cultural Diversity : Living in Harmony”

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

9720total visits,3visits today