การประชุมวิชาการ

“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5”
BioD5 plus : “People + Utilization + Sustainability”

10 – 14 กรกฎาคม 2561
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ”

เป็นภารกิจหนึ่งของคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเจ้าภาพหลักคือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพงานประชุม

บทคัดย่อ

Presentation (Slide)

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

168651total visits,121visits today